SEKI MAGOROKU SHOSO LOGO

Seki Magoroku Shoso

 


Allzweckmesser

 | AB-5163
 4.75" (12,0 cm),  10,5 cm

Allzweckmesser

 | AB-5161
 6" (15,0 cm),  10,5 cm

Santoku

 | AB-5162
 5.5" (14,0 cm),  13,0 cm

Santoku

 | AB-5156
 6.5" (16,5 cm),  13,0 cm

Santoku mit Kullenschliff

 | AB-5157
 6.5" (16,5 cm),  13,0 cm

Kochmesser

 | AB-5158
 7" (18,0 cm),  13,0 cm

Kochmesser

 | AB-5159
 8.25" (21,0 cm),  13,0 cm

Kochmesser

 | AB-5160
 9.5" (24,0 cm),  13,0 cm

Brotmesser

 | AB-5164
 9.5" (24,0 cm),  13,0 cm

China Kochmesser

 | AB-5165
 6.5" (16,5 cm),  13,0 cm

Messer-Set

 | 51S-300
 (bestehend aus AB-5163 + AB-5161 + AB-5158) 

Messer-Set

 | 51S-310
 (bestehend aus AB-5163 + AB-5161 + AB-5156)